Droit de la consommation – Consumentenrecht (DCCR)

Abonnement 2021 - 4 nummers per jaar

Hervé Jacquemin, Grégory Renier, Evelyne Terryn

In voorraad
€ 205,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-smartphone
Gratis activatie op de app Larcier Journals
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Het tweetalige tijdschriftt  DCCR is gericht op juristen in de praktijk en biedt hen kwalitatieve informatie over de voortdurende evolutie van het consumentenrecht en de toepassingen ervan. Het biedt een nationale en internationale beschouwing van het onderwerp en een doctrinaire, jurisprudentiële en wetgevende kijk op alle gebieden van het consumentenrecht.

De specialisatiegebieden van de leden van het redactiecomité omvatten Europees recht, diensten, verbintenissen en verkoop, IPR, marktpraktijken, concurrentie, productveiligheid, verzekeringen, toegang tot het gerecht en ADR, informatiemaatschappij, intellectuele eigendom en gegevensbescherming, financieel recht, onroerend goed en timesharing, voedselrecht

 

La revue, bilingue, s’adresse aux praticiens et leur procure une information de qualité sur l’évolution constante du droit de la consommation et de ses applications. O­ffrant une vision nationale et internationale de la matière, elle constitue une veille doctrinale, jurisprudentielle et législative dans tous les domaines du droit de la consommation.

Les domaines de spécialisations des membres du comité de rédaction concernent, entre autres, le droit européen, les services, les obligations et vente, le DIP, les pratiques du marché, la concurrence, la sécurité des produits, les assurances, l’accès à la justice et ADR, la société de l’information, la propriété intellectuelle et la protection des données, le droit financier, le droit immobilier et le timesharing, l’alimentation. 

Lijst van alle medewerkers

Hoofdredacteurs

 • Hervé Jacquemin : Professeur à l'UNamur, avocat au barreau de Bruxelles
 • Grégory Renier : Compliance officer dans le secteur bancaire et financier, président de BFSO Legal, collaborateur scientifique à l’UCLouvain
 • Evelyne Terryn : Professor aan de KU Leuven, advocaat bij de balie van Kortrijk

Redactiesecretarissen

 • Anaïs Michel : Doctorante à la KU Leuven et à l’UCLouvain
 • Liesbet Van Acker : Doctoraatstudent aan de KU Leuven

Redactiecomité

 • Hans De Coninck : Zelfstandig juridisch expert in reisrecht en geschillenbeslechting, voormalige werknemer van Test-Aankoop
 • Catherine Delforge
 • Joke Goddaer : Legal Counsel
 • Marc Gouverneur
 • Sanne Janssen : Referendaris bij het Hof van Cassatie, vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven
 • Bert Keirsbilck : Professor aan de KU Leuven
 • Thalia Kruger : Professor aan de Universiteit Antwerpen
 • Jacques Laffineur
 • Laura Marcus
 • Jean-Ferdinand Puyraimond
 • Pierre-Alain Rouffiange
 • Reinhard Steennot : Hoofddocent Universiteit Gent, Consumer Law Institute en Financial Law Institute
 • Gert Straetmans : Professor aan de Universiteit Antwerpen, Consumer Law Institute, plv. Raadsheer Hof Antwerpen
 • Jules Stuyck : Emeritus hoogleraar, KU Leuven
 • Michel Van Huffel
 • Johan Vannerom : Advocaat bij de balie van Brussel en docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Mnemo

DCCR.21

Taal

FR, NL

ISBN

9782807929081

Verschijningsdatum

februari 2021

Uitvoering

Abonnement