Droit de la consommation – Consumentenrecht (DCCR)

4 nummers per jaar

Abonnement 2019 - 4 nummers per jaar
(Afzonderlijke nummers verkrijgbaar)

Hervé Jacquemin, Jacques Laffineur, Jules Stuyck +

In voorraad
€ 195,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Dit driemaandelijkse tijdschrift verschijnt, sinds 1988, op initiatief van het Centre de Droit de la Consommation van de UCL en het Studiecentrum voor Consumentenrecht (K.U.Leuven). Het richt zich tot alle rechtspraktizijnen en wil hen informatie van een hoge kwaliteit bieden over de evolutie in het consumentenrecht en de toepassing daarvan.

Meer bepaald bevat het tijdschrift D.C.C.R. bijdragen rond gevarieerde onderwerpen als de informatie aan de consument, de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten, reclame, prijzen, contracten, verkoop, consumentenkrediet, overmatige schuldenlast, handelspraktijken en mededinging, consumentenorganisaties, collectieve schuldendregeling, geschillenregelingen e.d.

Het tijdschrift bestaat uit doctrineartikelen, rechtspraak , recente ontwikkelingen op het gebied van het consumentenrecht en ook korte informatie over bepaalde boeken, colloquia etc. Het tijdschrift is tweetalig. De doctrine en de rubriek 'recente ontwikkelingen' zijn hetzij in het Frans, hetzij in het Nederlands opgesteld. Rechtspraak wordt gepubliceerd in de oorspronkelijke taal, maar is vergezeld van samenvattingen en trefwoorden in de twee talen.


De specialisaties van de leden van het redactiecomité  zijn


Droit européen • Europees recht : Michel Van Huffel

Services • Diensten : Jules Stuyck

Obligations et vente • Verbintenissen en koop : Johan Vannerom, Jean van Zuylen, Evelyne Terryn, Sanne Jansen

DIP • IPR : Thalia Kruger

Pratiques du marché • Marktpraktijken : Marc Gouverneur, Gert Straetmans, Els Bruggeman, Véronique Andrieux, Joke Goddaer

Concurrence • Mededinging : Christophe Verdure

Sécurité des produits • Productveiligheid : Catherine Delforge

Assurances • Verzekeringen : Jean-Luc Fagnart

Accès à la justice et ADR • Toegang tot het gerecht en ADR : Jacques Laffineur, Hans de Coninck

Société de l’information, propriété intellectuelle et protection des données • Informatiemaatschappij, intellectuele eigendom en gegevensbescherming : Evelyne Terryn, Hervé Jacquemin, Jean-Ferdinand Puyraimond, Andrée Puttemans

Droit financier • Financieel recht : Reinhard Steennot et Johan Vannerom

Droit immobilier - timeshare • Vastgoed - time sharing : Hans De Coninck, Benoît Kohl

Alimentation • Voeding : Grégory Reni

4 nummers, ± 420 pagina's per jaar, formaat 16 x 24 cm.

Mnemo

DCCR.19

Taal

FR, NL

ISBN

9782807914940

Verschijningsdatum

maart 2019

Lijst van alle medewerkers

Rédacteurs en chef

 • Hervé Jacquemin : Chargé d’enseignement à l’Université de Namur
 • Jacques Laffineur : Centre de droit des obligations, Université catholique de Louvain, Belgique
 • Jules Stuyck : Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)
 • Evelyne Terryn : Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)

Secrétaires de rédaction

 • Joke Goddaer : Assistante en droit de la consommation à la KULeuven
 • Grégory Renier : Compliance officer dans le secteur bancaire et financier, président de BFSO Legal, l'association belge pour le droit alimentaire

Comité de rédaction

 • Véronique Andrieux
 • Els Bruggeman
 • Hans De Coninck : Salarié Test-Achat
 • Jean-Luc Fagnart : Professeur à l'Université libre de Bruxelles, avocat au barreau de Bruxelles
 • Marc Gouverneur : Avocat aux barreaux de Mons et de Dinant
 • Hervé Jacquemin : Chargé d’enseignement à l’Université de Namur
 • Sanne Jansen
 • Benoît Kohl
 • Thalia Kruger
 • Andrée Puttemans : Professeur Université libre de Bruxelles et KU Leuven
 • Jean-Ferdinand Puyraimond
 • Reinhard Steennot : Professeur à l'Université de Gand, Institut de Droit Financier
 • Gert Straetmans : Professeur à l'Université de Leiden et à l'Université d'Anvers
 • Michel Van Huffel
 • Jean van Zuylen : Assistant et chercheur à l’Université Saint-Louis
 • Johan Vannerom

2019/3

La revue rassemble les contributions de : Alexandre Bertrand, Lucie Duvinage, Marc Gouverneur, Christof Koolen, Arnaud Hamann, Valerie Verdoodt et Sandrine Verstraete.
Le numéro contient notamment l'article de doctrine "Obsolescence programmée : vers la fin de l’impunité ?", par Arnaud Hamann.

€ 75,00

2019/1-2

La revue rassemble les contributions de : Rossana Ducato, Franck Dumortier, Helena Haapio, Nikitas Michail, Stefania Passera, Yves Poullet, Jean-Ferdinand Puyraimond, Grégory Renier, Arianna Rossi, Nele Stroobants et Alain Strowel.
Un an après son entrée en application, quelles sont les répercussions du RGPD (Règlement général sur la protection des données) en matière de protection des consommateurs ?

€ 75,00