Deontologie & Tuchtrecht (D&T)

Abonnement 2019 - 2 nummers per jaar
(Afzonderlijke nummers verkrijgbaar)

Stefan Rutten, Stijn Verbist

In voorraad
€ 200,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Heel wat beroepen (rechters, artsen, architecten, ambtenaren, advocaten, bedrijfsrevisoren...)  hebben van oudsher een eigen deontologie. Alsmaar meer andere beroepsgroepen (landmeters, vastgoedmakelaars, journalisten...)  willen zich profileren met een eigen deontologie en handhavingsysteem. Wie zo’n beroep uitoefent moet zich niet alleen correct gedragen t.a.v. zijn of haar collega's maar ook t.a.v. de "klanten". Voor wie deze deontologie niet respecteert dreigt tuchtrechtelijke vervolging. 

Waarom een tijdschrift over deontologie en tuchtrecht?

Deontologie en tuchtrecht krijgen veel media-aandacht. De publieke opinie verwacht van die beroepsbeoefenaars méér dan alleen de wet naleven: zij moeten te vertrouwen zijn. Het publiek verwacht ook een behoorlijke beroepsuitoefening die verder gaat dan wat alleen maar technisch correct is.  

In België bestaan er diverse deontologische systemen en tuchtrechtelijke procedures.
Het nieuw tijdschrift Deontologie & Tuchrecht is in het leven geroepen om de gelijkenissen en de verschillen tussen deze systemen en procedures te onderzoeken en om beroepsgroepoverstijgende Belgische en Europese evoluties op te volgen.

Aan het tijdschrift Deontologie &Tuchtrecht werken adviseurs uit de verschillende beroepsgroepen mee.

Het eerste deel van elk nummer bevat twee à drie doctrine-artikelen. Deze artikelen  kunnen alle beroepsgroepen interesseren en zijn dus beroepsgroepoverschrijdend, bijv. ”Hoe organiseren de verschillende beroepsgroepen de gevolgen van de tuchtstraf van schorsing?”.

Het tweede deel van elk nummer bestaat uit de rechtspraak: arresten (Hof van Justitie, het EHRM, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Raad van State) en tuchtrechtelijke uitspraken (interne tuchtorganen van de verschillende beroepsgroepen) die geselecteerd wordt volgens een vaste ontsluitingssystematiek. Elke gepubliceerde beslissing wordt verantwoord en geduid  in een korte of uitgebreidere noot.
D & T is een Nederlandstalig tijdschrift maar alle beslissingen worden in de originele taal gepubliceerd, de samenvattingen worden in het Nederlands of in het Frans gegeven.

De bijdragen in D&T zijn peer gereviewd.

Inzake rechtspraak (arresten en tuchtrechtelijke uitspraken) wordt een vaste ontsluitingssystematiek gehanteerd:

1.Beroepsregels en waarden 
2. Handhaving beroepsregels - Algemeen

            2.0.   Algemeen
            2.1.   Het vooronderzoek
            2.2.   De opening en het houden van het tuchtonderzoek
            2.3.   Het tuchtdossier
            2.4.   De hoorzitting – De rechten van verdediging
            2.5.   De beslissing
            2.6.   Onderzoeksmaatregelen
            2.7.   De tuchtrechter
            2.8.   Beroep
            2.9.   Ordemaatregelen
            2.10. Gevolgen
            2.11. Cassatie

 3. Sectorspecifieke regelingen
 3.1.   Private sector

                        3.1.0.   Algemeen
                        3.1.1.   Accountant en belastingconsulent
                        3.1.2.   Advocaat
                        3.1.3.   Apotheker
                        3.1.4.   Architect
                        3.1.5.   Arts
                        3.1.6.   Bedrijfsjurist
                        3.1.7.   Bedrijfsrevisor
                        3.1.8.   Boekhouder en fiscalist
                        3.1.9.   Dierenarts
                        3.1.10. Gerechtsdeurwaarder
                        3.1.11. Journalist  
                        3.1.11 bis Landmeter
                        3.1.12. Notaris
                        3.1.13. Onderwijzend personeel
                        3.1.14. Vastgoedmakelaar
                        3.1.15. Verzekeringsmakelaar
                        3.1.16. Varia

3.2.   Publieke sector

                        3.2.0.   Algemeen
                        3.2.1.   Brusselse overheid
                        3.2.2.   Federale overheid
                        3.2.3.   Griffier en griffiepersoneel
                        3.2.4.   Lokale overheid
                        3.2.5.   Magistraat
                        3.2.6.   Militair 
                        3.2.7.   Vlaamse overheid                                                
                        3.2.8.   Waalse overheid
                        3.2.9.   Andere

4. Internationale en buitenlandse uitspraken

 


Sinds oktober 2019 geeft het papieren abonnement u toegang tot het tijdschrift in de App Larcier Journals.

U heeft nog geen abonnement en u wil alleen de mobiele versie? Vraag een prijsofferte bij onze klantendienst via email orders@larcier.com. Uw abonnement geeft u dan toegang tot het tijdschrift in de app Larcier Journals. Dankzij deze mobiele toegang kunt u de meest recente nummers raadplegen die tijdens het lopende jaar en het jaar voorafgaand aan uw abonnement zijn gepubliceerd.

Heeft u een abonnement op Strada lex? Ontdek de voordelen van de optie Mobility.

Mnemo

DT.19

Taal

NL

ISBN

9782807913288

Verschijningsdatum

december 2018

Lijst van alle medewerkers

Hoofdredacteurs

 • Stefan Rutten : Docent gerechteliijk recht Universiteit Antwerpen
 • Stijn Verbist : Docent Universiteit Hasselt en Advocaat.

Redactiecomité

 • Frederic Blockx : Rechter in de rechtbank van koophandel Antwerpen, Navorser Universiteit Antwerpen
 • Hans De Decker : Notaris, gastdocent VUB
 • Beatrijs Deconinck : Raadsheer in het Hof van Cassatie
 • Edward Janssens : Stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen
 • Herman Nys : Hoogleraar Medisch Recht KU Leuven
 • Bernard Tilleman : Decaan en Gewoon hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van de K.U.Leuven en aan de KULAK
 • Lieve Vandoorne : Juridisch adviseur IBJ
 • Stijn Verbist : Docent Universiteit Hasselt en Advocaat.
 • Kurt Willems : Docent onderwijsrecht KU Leuven

Adviesraad

 • Charles Bayart : IAB
 • Alfons Boon : FOD personeel&organisatie
 • Sarne De Vliegher : Dierenarts, Hoofddocent aan de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde (Faculteit Diergeneeskunde) van de Universiteit Gent
 • Benoît Dejemeppe : Sectievoorzitter Hof van Cassatie, Voorzitter Orde der Artsen
 • Serge Dobbelaere
 • Frank Haemers : Jurist BIBF
 • Luc Heyvaert : Hoofd departement Juridische Zaken Nationale Raad van de Orde van Architecten
 • Franky Hulpia : Hoofdgriffier Rechtbank van Koophandel te Brugge
 • Johan Ide : Afdelingshoofd Vlaamse Overheid, afdeling lokale & provinciale besturen, financiën en personeel
 • Pieter Knapen : Raad voor de journalistiek
 • Nancy Maes : Juriste Orde der Apothekers - Nationale Raad
 • Ludwig Polfliet : Bedrijfsjurist IBR
 • Inez Schellens : Nat.kamer der gerechtsdeurwaarders
 • Aloïs Van Den Bossche : Nat.Kamer van Notarissen
 • Sylvie Van Overstraeten : juriste van de Nationale Raad van de Orde van Apothekers)
 • Gerd Vanermen : Juriste Vlaamse Overheid, Dep. Bestuurszaken, afd. Regelgev
 • Jurgen Vansteene : Directeur Juridisch Departement BIV

Erehoofdredacteur

 • Dirk Lindemans : Advocaat bij de balie te Brussel (Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick)

2019/1

D&T 2019/1 bevat onder andere bijdrage over de mate waarinde preventieve schorsing van een notarisjuridische impact heeft op de schorsing als tuchtsanctie; en diverse rechtspraak over tucbtrecht en deontologie van verschillende beroepsgroepen

€ 120,00