De witwasbestrijding vandaag - La lutte contre le blanchiment aujourd'hui

1ste editie 2018

Francis Desterbeck

In voorraad
€ 67,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen t.e.m. 16/08/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

Dit boek is het uitgebreide referatenboek van het colloquium De witwasbestrijding vandaag.
Bij de wet van 18 september 2017 werd de zogenaamde preventieve witwaswet aangepast aan de nieuwste
Europese richtlijnen. Hiermee heeft de wetgevende evolutie inzake witwasbestrijding evenwel nog geen
eindpunt bereikt.
De witwasbestrijding wordt eerst besproken vanuit internationaal, en inzonderheid vanuit Europees
perspectief. Vervolgens wordt uitvoerig aandacht besteed aan de nieuwe preventieve witwaswet waarna er
nader wordt ingegaan op de te verwachten evoluties op strafrechtelijk gebied.
In dit referatenboek worden de uiteenzettingen van de sprekers op het colloquium verder uitgewerkt. Het
bevat onder meer bijdragen van A. Agemans, F. Desterbeck, M. Fernandez-Bertier en C. Grijseels. Het boek
kwam, net zoals het colloquium, tot stand onder de coördinatie van Francis Desterbeck.

+++

 

Ce livre présente un compte rendu étendu du colloque La lutte contre le blanchiment aujourd’hui .
La loi du 18 septembre 2017 a modifié la loi relative à la prévention du blanchiment conformément aux dernières directives européennes. Ces changements ne marquent toutefois pas la fin des évolutions législatives en matière de lutte contre le blanchiment.
L’ouvrage traite dans un premier temps de la lutte contre le blanchiment sur le plan international et, plus particulièrement, européen. Une attention particulière est ensuite prêtée à la nouvelle loi relative à la prévention du blanchiment, avant que soient abordées les évolutions potentielles au niveau pénal.
Ce livre rassemble et approfondit les exposés des orateurs ayant participé au colloque et contient notamment des contributions d’A. Agemans, Fr. Desterbeck, M. Fernandez-Bertier et C. Grijseels. À l’instar du colloque, ce livre a été composé sous la direction de Francis Desterbeck.

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

  • Francis Desterbeck : Eerste advocaat-generaal parket hof van beroep Gent

Het werk bevat bijdragen van

  • Annika Agemans
  • Michaël Fernandez-Bertier
  • Caty Grijseels

Mnemo

WITWASBES

Taal

FR, NL

ISBN

9782807904460

Aantal pagina's

120

Verschijningsdatum

maart 2018

Uitvoering

Boek

Gewicht

222 g
Search engine powered by ElasticSuite