De vertrouwenspersoon

Bij bewind en andere persoonsrechtelijke aangelegenheden

1ste editie 2016

Alison Houthuys

In voorraad
€ 80,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Het enige werk met exclusieve focus op de figuur van de vertrouwenspersoon!

De rol van de vertrouwenspersoon voor beschermde personen onder bewind werd opnieuw opgewaardeerd door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke waardigheid.
De hervorming had tot doel de aanwijzing van een vertrouwenspersoon uit de sociale omgeving van de beschermde persoon onder bewind te stimuleren.

Het werk bevat een diepgaande analyse van de nieuwe regels m.b.t. het statuut en de opdrachten van de vertrouwenspersoon voor de beschermde persoon onder bewind.

Daarnaast is het zo dat er momenteel in meerdere wetten een figuur van de vertrouwenspersoon is verankerd, namelijk in de wet patiëntenrechten, de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, de euthanasiewet en de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. Dit leidt tot verwarring aangezien de figuur van de vertrouwenspersoon in elk van deze persoonsrechtelijke aangelegenheden verschillend wordt geregeld.

Het werk legt dan ook figuur van  de vertrouwenspersoon voor de beschermde persoon onder bewind  naast het statuut en de opdrachten van de figuur van de vertrouwenspersoon in andere persoonsrechtelijke aangelegenheden, die eveneens kritisch worden geanalyseerd.

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

Verkore inhoud:

DEEL I. STATUUT VAN DE VERTROUWENSPERSOON BIJ BEWIND OVER MEERDERJARIGEN

 • 1. Definities    
 • 2. Aanwijzing    
 • 3. Vervanging    
 • 4. Beëindiging van het mandaat    
 • 5. Aansprakelijkheid

DEEL II. OPDRACHT VAN DE VERTROUWENSPERSOON    

 • 1. Ondersteuning    
 • 2. Verbindingspersoon
 • 3. Vertolken van de mening van de beschermde persoon
 • 4. Toezichthouder    

DEEL III. DE VERTROUWENSPERSOON IN ANDERE PERSOONSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN    

 • 1. Wet patiëntenrechten en basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
 • 2. Wet betreffende de euthanasie
 • 3. Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
 • 4. Evaluatie


DEEL IV. VOORSTELLEN DE LEGE FERENDA

 • 1. Statuut van de vertrouwenspersoon
 • 2. Opdracht van de vertrouwenspersoon
 •  Artikel 494, d) versus artikel 501/2 BW  -  Geschillenbeslechting -  Ondersteuning bij het uiten van de mening    
 • 3 Naar een uniforme regeling van de vertrouwenspersoon in het recht
   - Voorstellen tot afstemming en verduidelijking van de diverse wetten
  -
   - Voorstellen tot introductie van een geïntegreerd modelformulier ‘aanwijzing van een vertrouwenspersoon’
   - Voorstellen naar de toekomst: algemene regeling van de vertrouwenspersoon in het ‘Gezondheidswetboek’    

BESLUIT

Lijst van alle medewerkers

Auteur

 • Alison Houthuys : Advocaat bij de balie te Gent

Mnemo

VERBEW

Taal

NL

ISBN

9782804484842

Aantal pagina's

200

Verschijningsdatum

februari 2016

Naam van de collectie

Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier

Uitvoering

Boek

Gewicht

366 g