De uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik en de vergoeding van de schade in een gedemateraliseerde..

Exception pour copie privée et la compensation du préjudice dans environnement dématérialisé

1ste editie 2017

Pierre de Bandt, Marion Nuytten

In voorraad
€ 80,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Dit boek is een weergave van de werkzaamheden in het kader van de conferentie die op 16 oktober 2017 in Brussel werd gehouden. De conferentie spitst zich toe op een cruciale vraag voor Auvibel, voor de rechthebbenden en meer in het algemeen voor het auteursrecht: hoe kan de uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik op een optimale wijze worden toegepast in een tijdperk van gedematerialiseerde werken? Deze vraag vloeit voort uit een aantal zorgwekkende vaststellingen.
Ondanks het feit dat het zorgvuldig bijgehouden kopieergedrag van de Belgische gebruiker in het kader van het kopiëren voor eigen gebruik een relatief stabiele en zelf licht opwaartse trend vertoont, wordt niettemin vastgesteld dat de vergoeding die Auvibel inzamelt en verdeelt ten behoeve van de rechthebbenden, aanzienlijk dalen.
De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik wordt immers geheven op bepaalde apparaten en dragers die kennelijk gebruikt worden voor thuiskopie, rekening houdend met onder meer hun opslagcapaciteit. Die vergoeding wordt betaald door de producenten en distributeurs van deze goederen. Het Hof van Justitie heeft de verenigbaarheid van dergelijke systeem met de Europese regels reeds meermaals bevestigd. Dit systeem staat evenwel onder druk omdat de meeste apparaten en dragers aan het einde van hun economische levenscyclus staan. Bovendien worden steeds meer kopieën op een gedematerialiseerde/virtuele wijze gemaakt.
Hoe dient er op deze ontwikkeling gereageerd te worden? Hoe kan men in deze context verzekeren dat de auteurs billijk worden vergoed voor de schade die zij als gevolg van de uitzondering lijden? Het zijn deze vaststellingen en vragen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een intens debat waarvan dit boek de weergave is.

À l’origine du présent ouvrage, qui relate les actes de la conférence ayant eu lieu à Bruxelles le 16 octobre 2017, existe une interrogation fondamentale pour les créateurs et les titulaires de droit, pour le droit d’auteur ainsi que pour Auvibel qui en a la charge : comment mettre en œuvre l’exception pour copie privée de manière optimale à l’ère de la dématérialisation des œuvres ? Ce questionnement fait suite à un certain nombre de constats interpellants.
Ainsi, alors même que le comportement de copie rigoureusement observé des utilisateurs belges dans le cadre de l’exception pour copie privée reste globalement stable voire connait une légère croissance, l’encaissement des redevances pour copie privée et, par voie de conséquence, la répartition de celles-ci par Auvibel aux ayants droit diminuent sensiblement.
La compensation équitable pour copie privée est aujourd’hui perçue sur certains appareils et supports manifestement utilisés à des fins de copie privée, en fonction notamment de leur capacité de stockage, auprès des fabricants et importateurs de ces produits. Ce système, majoritairement utilisé au sein de l’Union européenne, est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. On constate cependant parallèlement que le marché de ces produits se rétracte progressivement, la plupart de ceux-ci arrivant en fin de vie économique. En outre, un nombre croissant de reproductions s’effectue à présent de manière dématérialisée.
Comment réagir face à ces nouvelles évolutions ? Comment assurer que les créateurs soient justement compensés pour le préjudice qu’ils subissent en raison de l’exception pour copie privée ?
Ces questions et constats ont suscité la réflexion intense dont les contributions publiées dans le présent ouvrage sont le reflet.


Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

Préface
Het algemeen kader en de draagwijdte van de uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik
De herwerking van de uitzonderingen voor reprografie en privégebruik in België
Quelques propos complémentaires au sujet de l’exception de copie privée
Les notions de « préjudice » et de « compensation équitable » au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
Thuiskopievergoeding: hoe de aarde met de wolken verbinden?
Vers un changement de paradigme pour la compensation équitable
An Economic Methodology to estimate the harm due to the private copying exception

Lijst van alle medewerkers

Onder de coördinatie van

  • Pierre de Bandt : Advocaat bij de balie te Brussel
  • Marion Nuytten

Auteurs

  • Pieter Callens
  • Vincent Cassiers
  • Fernand de Visscher : Maître de conférences invité Université catholique de Louvain, avocat
  • Frank Gotzen : Professor emeritus KU Leuven, voorzitter ALAI International
  • Marie-Christine Janssens : Professor KU Leuven, voorzitter Afdeling auteursrecht en naburige rechten van de Raad voor de Intellectuele Eigendom
  • Marion Nuytten
  • Karel Volckaert

Mnemo

EXCOPI

Taal

FR, NL

ISBN

9782807902503

Aantal pagina's

208

Verschijningsdatum

oktober 2017

Naam van de collectie

Les Dossiers du Journal des tribunaux

Uitvoering

Boek

Gewicht

334 g