De uitholling van het beroepsgeheim?

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig?Contacteer ons op 0800 39 067

1ste editie 2018
Frederic Blockx, Vincent Dooms, Benoît Dejemeppe
In voorraad
€ 60,00
€ 60,00

Beschrijving

Het beroepsgeheim haalt met de regelmaat van de klok het nieuws: advocaten praten (strategisch) hun mond voorbij in de pers, psychiaters en medici staan onder druk om hun beroepsgeheim te schenden, de privacy van werknemers wordt in de weegschaal gelegd met het belang van beroepsgeheim.

In het rapport over de toekomst van de advocatuur werd ruim aandacht besteed aan het belang van het beroepsgeheim en voor Minister Geens is het één van de prioriteiten bij de hervorming van de advocatuur.

Een dergelijke wijdvertakte problematiek vraagt een publicatie die een multidisciplinaire visie biedt, met stemmen uit academische, juridische en medische hoek.

De Potpourri V–wet en de Wet van 17 mei 2017 'om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen’ hebben een aantal belangrijke uitzonderingen toegevoegd aan het beroepsgeheim.
De figuur van het ‘casusoverleg’ wordt in het leven geroepen, en sommige personen en instanties krijgen een meldingsplicht. Bovendien is de evolutie van de rechtspraak van het Hof van Cassatie over de toelaatbaarheid van onrechtmatig of onregelmatig verkregen bewijsmiddelen in volle evolutie. Tijd dus voor een stand van zaken.

In deze Cahier wordt bekeken hoe de figuur ‘beroepsgeheim’ er vandaag uitziet, en hoe de practicus ermee moet omgaan. De auteurs focussen elk vanuit hun specialiteit op de actuele vraagstukken en bieden visies vanuit de magistratuur, de medische wereld en de advocatuur.

Het beroepsgeheim wordt bekeken vanuit verschillende standpunten – welke zijn de beperkingen en bedreigingen en welke is de impact op elke besproken beroepsgroep?

Frederic Blockx (Rechter Rechtbank Koophandel en onderzoeker UA) en Peter Hoet (Rechter Hof van Cassatie) definiëren, de voornaamste knelpunten en bedreigingen van het beroepsgeheim.

Meester Jacques Van Malleghem (advocaat en voorzitter van de deontologische commissie van de Orde van Vlaamse Balies) bespreekt de sanctionering ten aanzien van schendingen van het beroepsgeheim van de advocaat.

De heer Vincent Dooms (Eerste voorzitter Arbeidshof Gent) bekijkt de relatie tussen privacy en beroepsgeheim.

Dhr. Benoit Dejemeppe (Lid Hof van Cassatie, voorzitter orde van geneesheren) en Tom Goffin (Gastprofessor VUB, Jurist Nationale raad Orde der artsen) focussen zich op de juridische raakvlakken in de medische wereld.

+++

Dit cahier is inbegrepen in de prijs van  het gelijknamig Colloquium: De uitholling van het beroepsgeheim?
Donderdag 22 november 2018 – Gent

Mnemo

BERGEHEIM

Taal

NL

ISBN

9782807911031

Aantal pagina's

124

Verschijningsdatum

november 2018

Lijst van alle medewerkers

Het werk bevat bijdragen van

  • Frederic Blockx : Rechter in de rechtbank van koophandel Antwerpen, Navorser Universiteit Antwerpen
  • Benoît Dejemeppe : Sectievoorzitter Hof van Cassatie, Voorzitter Orde der Artsen
  • Vincent Dooms : Eerste Voorzitter Arbeidshof Gent
  • Tom Goffin : Jurist Nationale raad Orde der artsen, Gastprofessor VUB & KU Leuven, Projectmanager “Hervorming KB 78"
  • Peter Hoet : Raadsheer bij het Hof van Cassatie
  • Jacques Van Malleghem : Advocaat bij de balie te Gent