De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ

Rechten van RSZ, werkgevers, werknemers en derden

1ste editie 2017

Steven Renette, Hans Van Rompaey

In voorraad
€ 80,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Eerste complete naslagwerk over de invordering van RSZ-bijdragen: rechten en plichten van de RSZ, werkgever, werknemer en derden

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft als wettelijke opdracht tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen over te gaan. De correcte inning belangt niet enkel de RSZ aan maar ook de werkgever, de werknemer en zelfs derden. Het boek behandelt de inning vanuit deze verschillende invalshoeken doch niet zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.

De rode draad in het boek is het gelijknamige hoofdstuk IV van de RSZ-Wet. 

De verschillende aspecten die met de inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen gepaard gaan, krijgen met dit werk de aandacht die het verdient.  Voor het eerst wordt de belangrijkste rechtsleer en rechtspraak in verband met dit onderwerp gesynthetiseerd en in een afzonderlijke bijdrage gebundeld. 

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de Bibliotheek Sociaal Recht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

verkorte inhoud:

Hoofdstuk 1 De opdracht van de RSZ

 • 1 De wettelijke opdracht van de RSZ: inningsinstelling van sociale bijdragen
 • 2 De RSZ als administratieve overheid
 • 3 De RSZ en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.)
 • 4 Bestuursovereenkomsten met de RSZ

Hoofdstuk 2 Het handvest van de sociaal verzekerde

 • 1 Het oogmerk van het handvest
 • 2 De notie ‘sociaal verzekerde’ in de zin van het handvest
 • 3 De toepasselijkheid van het handvest op de RSZ
 • 4 De relatie sociaal verzekerde werknemer versus instelling van sociale zekerheid
 • 5 De relatie werkgever versus instelling van sociale zekerheid

Hoofdstuk 3 De inschrijving

Hoofdstuk 4 De aangifte

 • 1 De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en uitdiensttreding
 • 2 De periodieke aangifte tijdens de duur van de tewerkstelling
 • 3 Sancties in geval van laattijdige aangifte
 • 4 De bepaling van de bijdragen in geval van onregelmatigheden bij de tewerkstelling van deeltijdse werknemers

Hoofdstuk 5 De betaling van de bijdragen

 • 1 Uitgangspunt
 • 2 Periodiciteit van betaling
 • 3 Wijze van betaling
 • 4 Opschorting van opeisbaarheid van sociale bijdragen  
 • 5 Burgerlijke sancties in geval van laattijdige betaling van sociale bijdragen
 • 6 Verjaring

Hoofdstuk 6 Voorrechten en hypotheken van de RSZ

 • 1 Het algemene voorrecht van de RSZ
 • 2 De wettelijke hypotheek van de RSZ
 • 3 De rechten van de RSZ als schuldeiser bij een WCO-procedure
 • 4 De hoofdelijke aansprakelijkheid ten voordele van de RSZ
 • 5 De persoonlijke aansprakelijkheid van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Hoofdstuk 7 De invordering van sociale bijdragen voor de burgerlijke rechter

 • 1 Bevoegde rechtbank
 • 2 De rechtsingang bij het invorderen van sociale bijdragen
 • 3 Macht en onmacht van de arbeidsrechtbank
 • 4 Gerechtskosten
 • 5 De uitspraak en rechtsmiddelen

Hoofdstuk 8 De invordering van sociale bijdragen voor de correctionele bechtbank

 • 1 Daderschap
 • 2 De misdrijven
 • 3 De ambtshalve veroordeling tot het betalen van de sociale bijdragen   

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

 • Steven Renette : Advocaat-vennoot MPLOY Advocaten
 • Hans Van Rompaey : Advocaat

Mnemo

RSZBIJ

Taal

NL

ISBN

9782804487218

Aantal pagina's

273

Verschijningsdatum

april 2017

Naam van de collectie

Bibliotheek Sociaal Recht Larcier

Uitvoering

Boek

Gewicht

489 g