De GAS-procedure

Rechtsbescherming bij gemeentelijke administratieve sancties

1ste editie 2015

Elias Van Gool

Tijdelijk onbeschikbaar
€ 77,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen t.e.m. 16/08/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

De masterscriptie waarop het boek initiëel is gebaseerd, is bekroond met de prijs van de Algemene Praktische Rechtsverzameling voor beste thesis aan de KU Leuven.

Systematische bespreking en evaluatie van het GAS-systeem vanuit een procedureel oogpunt:

Sinds de meest recente wetswijziging en nieuwe uitvoeringsbesluiten, is dit werk het eerste dat op grondige wijze het procedurele aspect van de gemeentelijke administratieve sancties bespreekt in een bijzondere studie.

Als administratief sanctiemechanisme dat ingrijpt in het dagelijkse leven van burgers, stelt zich de pertinente vraag naar het niveau van rechtsbescherming dat door de procedure van GAS wordt geboden. Na een korte schets van de wetsgeschiedenis en de krijtlijnen van de huidige procedure, wordt een normatief kader opgesteld dat als leidraad kan dienen voor het onoverzichtelijk kluwen van internationale normen, grondwetsbepalingen en algemene beginselen uit het bestuurs- en strafrecht die van toepassing zijn op administratieve sancties.

Door eerst dit ruimere kader te schetsen waarin GAS dient te opereren, krijgt de lezer inzicht in de keuzes gemaakt door de wetgever en wordt het referentiekader duidelijk waarmee concrete problemen bij de toepassing van de GAS-wetgeving kunnen worden opgelost.

In het licht hiervan wordt vervolgens op een omvattende wijze de GAS-procedure geanalyseerd voor de diverse sancties en voor  meerder- en minderjarigen.  Zowel het opstellen van een GAS-reglement, de vaststellingsbevoegdheden, de informatie-uitwisseling met het parket en de administratieve sanctieprocedure, als de alternatieve afhandelingsmogelijkheden en de diverse beroepsuitwegen komen hierbij aan bod.  Ook is er ruime aandacht voor nieuwe elementen zoals de leeftijdsverlaging voor minderjarigen, de overtredingen op het stilstaan en parkeren, het GAS-register en de onmiddellijke betaling.

Uniek procedurele en rechtswetenschappelijke focus:

Het werk combineert een sterke rechtswetenschappelijke onderbouw met een aandacht voor concrete problemen en mogelijke valkuilen die kunnen opduiken bij de toepassing van de procedure in de praktijk.  Aspecten zoals de hoorzitting, de lokale bemiddeling en de procedure voor minderjarigen worden met oog voor detail toegelicht. Deze unieke focus uit zich onder meer in de methodologische onderbouw, waarbij zowel GAS-ambtenaren als magistraten werden geïnterviewd.  Het huidige systeem wordt ook expliciet geëvalueerd en de auteur doet mogelijke suggesties voor verbetering van de huidige procedureregeling.

Dit werk houdt rekening met de voorwaardelijke verwerping door het Grondwettelijk Hof van de beroepen inzake gehele of gedeeltelijke vernietiging van de vernieuwde GAS-wet van 24 juni 2013.

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de Bibliotheek Publiek Recht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

Verkorte inhoud

Inleiding

§1. Introductie van het onderwerp

§2. Probleemstelling

§3. Methodologie

 

Hoofdstuk I. De Gemeentelijke Administratieve Sancties

§1. Ontstaan GAS-wetgeving

§2. Krijtlijnen GAS-systeem

§3. Uitbreiding GAS-wetgeving

§4. Gevaren GAS-systeem

 

Hoofdstuk II. Het normatief kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties

§1. Begrip administratieve sanctie

§2. GAS en de Grondwet

§3. GAS en art. 6 EVRM

§4. GAS en andere verdagsrechten

§5. GAS en algemene rechtsbeginselen

§6.  Besluit

 

Hoofdstuk III. Rechtsbescherming in het administratieve luik van de GAS-procedure

§1. Preventieve rechtsbescherming

§2. Beginselen van behoorlijke besluitvorming

§3. Andere elementen gemeen aan de diverse GAS-procedures

§4. De administratieve geldboete

§5. De geldboete voor minderjarigen

§6. De schorsing, intrekking en sluiting

 

Hoofdstuk IV. Rechtsbescherming geboden door de beroepsmogelijkheden

§1. De administratieve geldboete voor meerder- of minderjarigen: beroep bij de politie- of jeugdrechtbank 

§2. De schorsing, intrekking of sluiting

 

Hoofdstuk V. ‘De lege ferenda’: suggesties voor de GAS-procedure vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming

§1. Beperkte verbeteringen

§2. Grondige hervorming?

   A.        Het definiëren van ‘overlast’

   B.         Samenwerking en specialisering

   C.         Herpenalisering              

   D.        Meer of minder rechtsbescherming?

   E.         Minderjarigen

 

Besluit

 

Bronnenopgave

Bijlage:  De wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Elias Van Gool : Advocaat bij de balie te Antwerpen;

Mnemo

GASPRO

Taal

NL

ISBN

9782804479978

Aantal pagina's

268

Verschijningsdatum

mei 2015

Naam van de collectie

Bibliotheek Publiek recht Larcier

Uitvoering

Boek

Gewicht

462 g
Search engine powered by ElasticSuite