De elektronische procesvoering in burgerlijke zaken

1ste editie 2017

Koen De Backer

In voorraad
€ 59,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Van Phenix tot Potpourri. De elektronische procedure in burgerlijke zaken.

Dit Cahier is het eerste alomvattend en actueel overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch procederen in burgerlijke zaken. Het probeert een antwoord te bieden op de vragen: Vanwaar komen we? Waar staan we nu? En waar moeten we naartoe?
De stand van de Belgische wetgeving en praktijk wordt hierbij gekaderd binnen Europees perspectief, met een diepgaandere rechtsvergelijking met Oostenrijk en Nederland.

De auteur doet een kritisch onderzoek naar de elektronische betekening en neerlegging, met een bijzondere aandacht voor de huidige platformen die daarvoor dienst doen (e-ProAdmin, e-Deposit, e-Box, VAJA en DPA).

Tenslotte belicht de auteur de uitdagingen die voor de toekomst binnen de elektronische procedure, zoals het gebruik van de elektronische handtekening, de implicaties op de toegang tot de rechter en het gelijkheidsbeginsel, disfuncties van de juridische platformen en andere risico’s eigen aan het gebruik van informatica.

Het Cahier biedt een diepgaand onderzoek naar de mogelijke problemen en concrete oplossingen bij de introductie van nieuwe technologieën in het burgerlijk procesrecht.

Het Cahier geeft een kritische analyse van de nieuwste wetgeving en de praktische toepassing van het elektronische procederen in civiele zaken:

 • Potpourri I (wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015.)
 • Potpourri III (wet 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016.)
 • eIDAS-verordening (Verord.EP en Raad nr. 910/2014, 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, Pb.L. 28 augustus 2014, afl. 257, 73.)
 • Wet 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht, BS 28 september 2016.

+++

Abonnementspromotie

Bij intekening op de Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG), geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen Cahiers in deze reeks CABG. Ook kunt u de reeds verschenen Cahiers (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.com

  Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

  Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

  Korte inhoud

  Voorwoord

  Hoofdstuk I. Inleiding

  Hoofdstuk II. De introductie van nieuwe technologieën in het burgerlijk procesrecht

  • Afdeling 1. Voorgeschiedenis
  • Afdeling 2. Het Phenix-verhaal

  Hoofdstuk III. De elektronische procesvoering in burgerlijke zaken op Europees vlak.

  • Afdeling 1. Inleiding
  • Afdeling 2. Duitsland
  • Afdeling 3. Ierland en Verenigd Koninkrijk
  • Afdeling 4. Italië en Slovenië
  • Afdeling 5. Letland en Zweden
  • Afdeling 6. Hongarije, Portugal, Spanje en Estland
  • Afdeling 7. Finland
  • Afdeling 8. Frankrijk
  • Afdeling 9. Zwitserland
  • Afdeling 10. Oostenrijk en Nederland

  Hoofdstuk IV. De huidige elektronische mogelijkheden in het Belgisch burgerlijk procesrecht.

  • Afdeling 1. Inleiding
  • Afdeling 2. De elektronische betekening, kennisgeving en neerlegging

  Hoofdstuk V. Uitdagingen voor de toekomst

  • Afdeling 1. De elektronische handtekening als equivalent van de reguliere handtekening
  • Afdeling 2. Standaardisering van het rechtspreken
  • Afdeling 3. Toegang tot de rechter en non-discriminatie
  • Afdeling 4. Disfunctie van het systeem
  • Afdeling 5. Risico’s eigen aan het gebruik van informatica

  Hoofdstuk VI. Besluit

  Bibliografie

  Belgische rechtsleer
  Boeken, reeksen en verzamelwerken
  Tijdschriften
  Buitenlandse rechtsleer
  Boeken, reeksen en verzamelwerken
  Nederland
  Tijdschriften
  Nederland
  Oostenrijk
  Zwitserland

  Beknopte samenvatting

  Lijst van alle medewerkers

  Auteur

  • Koen De Backer : Advocaat (Studio-Legale advocaten)

  Mnemo

  ELPROBU

  Taal

  NL

  ISBN

  9782807902046

  Aantal pagina's

  86

  Verschijningsdatum

  augustus 2017

  Naam van de collectie

  Cahiers Antwerpen Brussel Gent (doctrinereeks CABG)

  Uitvoering

  Boek

  Gewicht

  172 g