De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

1ste editie 2016

Hanno Decoutere, Mark Delboo

In voorraad
€ 83,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

De algemene antimisbruikbepaling: theoretisch gekaderd en praktisch benaderd. 

Dit boek wil voor elkeen die in aanraking komt met successieplanning, een leidraad bieden bij de werking van de algemene antimisbruikbepaling die sinds juni 2012 het fiscale landschap grondig heeft hertekend. Sinds die datum wordt immers elke belastingplichtige, alsook zijn of haar adviseur(s), ook in het kader van de successierechten/erfbelasting, geconfronteerd met het begrip “fiscaal misbruik”. Het aanwenden van gelijk welke successieplanningstechniek dient voortaan noodzakelijkerwijs gepaard te gaan met een grondige analyse ter zake.

De auteurs, dagelijks bezig met successieplanning en fiscaliteit, willen de lezers vooreerst een grondige theoretische omkadering bieden, om vervolgens op een praktijkgerichte wijze een reeks courante planningstechnieken uitgebreid aan de algemene antimisbruikbepaling te toetsen.
Uiteraard wordt bij dit laatste ook aandacht besteed aan de werking van de techniek, alsook aan de verschillende door de administratie en de rechtspraak ingenomen standpunten, en dit zowel op federaal, als op Vlaams niveau (sinds 2015).

Een toetsing aan verschillende successieplanningstechnieken.

Gelet op een grondige analyse van de fiscale én de burgerrechtelijke aspecten bij elke techniek, worden zowel voor de successieplanning in het algemeen, als voor een eventuele toepassing van de algemene antimisbruikbepaling, nuttige inzichten geboden.

Referentiewerk voor de estate-planner:

Uniek aan dit werk is dat het zich  zowel op de theorie richt als op de planningstechnieken die grondig worden beschreven en afgetoetst aan de algemene antimisbruikbepaling. Het boek vormt dus een goed inzicht in de werking van de algemene antimisbruikbepaling (zowel theoretisch als in de praktijk), doch kan ook een instap vormen voor bepaalde technieken van successieplanning (met heel wat verwijzingen naar meer gedetailleerde rechtsleer).

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

Verkorte inhoud:

DEEL I: INLEIDING

 • Hoofdstuk I. Fiscale grondregels en een algemene antimisbruikbepaling in de erfbelasting
 • Hoofdstuk II. De “oude” anti-rechtsmisbruikbepaling…
 • Hoofdstuk III. … leidde tot een “nieuwe” algemene antimisbruikbepaling

DEEL II: DE ALGEMENE ANTIMISBRUIKBEPALING IN DE ERFBELASTING: DE PRINCIPES

 • Hoofdstuk I. Invoering van een nieuwe federale én Vlaamse algemene antimisbruikbepaling
 • Hoofdstuk II. De algemene antimisbruikbepaling: analyse en beoordeling
 • Hoofdstuk III. Grondwettelijke problemen en beoordeling door het Grondwettelijk Hof
 • Hoofdstuk IV. Werking in de tijd van de algemene antimisbruikbepaling
 • Hoofdstuk V. Voorafgaande beslissingen en interpretatieve vragen

DEEL III: SUCCESSIEPLANNING IN HET LICHT VAN DE ALGEMENE ANTIMISBRUIKBEPALING

 • Hoofdstuk I. Inleiding
 • Hoofdstuk II. Successieplanning middels schenking
 • Hoofdstuk III. Successieplanning middels huwelijkscontract
 • Hoofdstuk IV. Successieplanning middels testament
 • Hoofdstuk V. Successieplanning middels overeenkomsten ten bezwarende titel

Mnemo

ANTSUC

Taal

NL

ISBN

9782804487188

Aantal pagina's

230

Verschijningsdatum

september 2016

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

 • Hanno Decoutere
 • Mark Delboo : Advocaat