De aanbestedende overheid & Schadevergoeding

1ste editie 2017

Constant De Koninck, Peter Teerlinck

Tijdelijk onbeschikbaar
€ 97,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

In het boek De aanbestedende overheid & Schadevergoedingen worden een aantal essentiële thema’s die recent in de rechtspraak aan bod kwamen, besproken. Vanzelfsprekend wordt ook ingegaan op de wijzigingen die recent werden aangebracht aan de Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten van 17 juni 2013.
 
De regels van het Burgerlijk Wetboek zijn niet onverkort van toepassing op de schadevergoedingen die gerelateerd zijn aan overheidsopdrachten. Een aantal van de belangrijkste bijzonderheden worden in het licht gesteld.
 
Hoewel de forfaitaire 10%-schadevergoedingsregel reeds lang bestaat en algemeen bekend is, heeft die slechts een beperkt toepassingsgebied.  De auteurs hebben het dan ook passend geacht om die wettelijke regel duidelijk te kaderen en aan de hand van de rechtspraak te duiden welke andere situaties aanleiding kunnen geven tot schadevergoedingen.
 
Met de onlangs ingevoerde bevoegdheid van de Raad van State om schadevergoedingen toe te kennen, krijgt het  schadevergoedingscontentieux inzake overheidsopdrachten er een geheel nieuwe dimensie bij. De belangrijke verschillen met de procedure voor de gewone rechter, zowel procedureel als inhoudelijk, worden dan ook omstandig besproken.

+++
Abonnementspromotie
Bij intekening op Cahiers Antwerpen Brussel Gent (doctrinereeks CABG), geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks CABG. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks De aanbestedende overheid &, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.com

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

verkorte inhoudstafel

I: PRINCIPES

II:  SCHADEVERGOEDINGEN IN DE PRECONTRACTUELE  FASE

 • 1 De bevoegde rechter
 • 2 De rechtsbasis.
 • 3 Toepassingsgevallen
 • 4 De vrijwaringsvordering tegen de architect/studiebureau


III.  SCHADEVERGOEDINGEN IN DE CONTRACTUELE FASE.

 • 1 Schadevergoeding wegens feiten te wijten aan de overheid
 • 2 Schadevergoeding wegens onvoorziene omstandigheden
 • 3  Indieningsvoorwaarden voor de klachten en verzoeken
 • 4 De schadevergoeding ingevolge een door de aanbestedende overheid bevolen onderbreking van de opdracht
 • 5 schadevergoeding wegens fouten in het bestek
 • 6 De schadevergoeding ingevolge de absolute nietigheid van de overeenkomst
 • 7 De schadevergoeding na verbreking van de opdracht door de aanbestedende overheid

IV.  INTERESTEN EN KAPITALISATIE

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

 • Constant De Koninck : Eerste auditeur bij het Rekenhof
 • Peter Teerlinck : Advocaat & De Bandt

Mnemo

SCHADE

Taal

NL

ISBN

9782804496593

Aantal pagina's

276

Verschijningsdatum

maart 2017

Naam van de collectie

De aanbestedende overheid &

Uitvoering

Boek

Gewicht

495 g