De aanbestedende overheid & de aansprakelijkheid voor fouten in de opdrachtdocumenten

1ste editie 2015

Constant De Koninck, Louise Galot, Peter Teerlinck

Tijdelijk onbeschikbaar
€ 83,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Het boek behandelt de aansprakelijkheid voor fouten in de opdrachtdocumenten. In beginsel wordt door de rechtspraak gewoonlijk uitgegaan van de aansprakelijkheid van diegene die de fout heeft begaan in de opdrachtdocumenten, namelijk de aanbestedende overheid, maar anderzijds wordt van de inschrijver verwacht dat hij diligent is en dat hij in bepaalde omstandigheden die fout ook tijdig ontdekt en meldt. Aldus zal de aansprakelijkheid voor de niet gemelde fout in een aantal gevallen toch bij de inschrijver worden gelegd.

De evenwichtsoefening tussen de wederzijdse informatieplichten zal altijd aanleiding geven tot een beoordeling in concreto. Niettemin blijkt uit de studie van de praktijkgevallen dat er een zekere lijn valt te trekken in de rechtspraak en dat er met name een aantal criteria vrij frequent gehanteerd worden om tot de aansprakelijkheid van hetzij de aanbestedende overheid, hetzij de inschrijver te besluiten.

Het is daarbij interessant dat de accenten die door enerzijds de Raad van State en anderzijds de Hoven van Beroep worden gelegd, niet altijd dezelfde zijn.

In het kader van de wederzijdse informatieplichten dient uiteraard ook rekening te worden  gehouden met  de algemene regels uit het aannemingsrecht en de bijzondere regels uit het overheidsopdrachtenrecht.  

De auteurs zijn bij hun bespreking uiteraard uitgegaan van de wet van 15 juni 2006 en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Zij hebben daarbij voor het gemak van de lezer telkens ook verwezen naar de vroegere overeenstemmende wetsartikelen en omgekeerd. De wetsartikelen zijn niet altijd dezelfde gebleven, en een gelijke interpretatie voor de toekomst is niet gegarandeerd. Alleszins hebben de auteurs getracht om de verschillen tussen vroegere en nieuwe wetgeving zo precies mogelijk in kaart te brengen.

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks De aanbestedende overheid &, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

I.              Principes            

II.            De informatieplicht van de aanbestedende overheid  
A.           Op de aanbestedende overheid rust een omstandige informatieplicht           
B.            Hoe kan de aanbestedende overheid aan haar informatieplicht tegemoet komen?     
C.            Kan de aanbestedende overheid zich van haar informatieplicht exonereren? 
D.           Moet de omstandige informatieplicht van de aanbestedende overheid worden genuanceerd?            

E.            De vrijwaringsplicht van de externe specialist die de aanbestedende overheid bijstaat         

III.          De informatieplicht van de inschrijver  

A.           Welke zijn de inhoud, de omvang en de intensiteit van de informatieplicht van de inschrijver bij overheidsopdrachten?

B.            Onderzoeksplicht van de aannemer versus informatieplicht van de aanbestedende overheid

IV.          Enkele bijzonderheden en toepassingen van het sanctieregime           

A.           Sancties ten aanzien van de aanbestedende overheid

1.            Schorsing en vernietiging van de gunningsbeslissing door de Raad van State    

2.            Schadevergoeding door de burgerlijke rechter op basis van de culpa in contrahendo  

3.            toepassing van artikel 54 AUR van 14 januari 2013 (herziening, schadevergoeding, verbreking)              

4.            Culpa in contrahendo versus artikel 54 AUR van 14 januari 2013             

B.            Sancties ten aanzien van de inschrijver

1.            De nietigheid of de verbetering van de offerte             

2.            Toepassing van het forfait ten laste van de opdrachtnemer     

V.           Besluit 

VI.          Rechtspraak van de Hoven van Beroep en van de Raad van State          

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Constant De Koninck : Eerste auditeur bij het Rekenhof
  • Louise Galot : Advocaat & DE BANDT
  • Peter Teerlinck : Advocaat & De Bandt

Mnemo

FOOVBE

Taal

NL

ISBN

9782804476496

Aantal pagina's

130

Verschijningsdatum

januari 2015

Naam van de collectie

De aanbestedende overheid &

Uitvoering

Boek

Gewicht

246 g