De aanbestedende overheid & Contacten met inschrijvers

1ste editie 2014

Peter Teerlinck, Constant De Koninck, Louise Galot

Tijdelijk onbeschikbaar
€ 80,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Dit eerste boekje* van de reeks De aanbestedende overheid & behandelt een thema dat in de overheidsopdrachtenregelementering op een aantal plaatsen aan bod komt, en dat gevoelig ligt vanuit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel.  

Contactnames tussen de aanbestedende overheid en inschrijvers, teneinde bijkomende informatie over het bestek of de offerte te bekomen of te verschaffen, zijn in de klassieke gunningsprocedures delicaat vanuit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel, en zorgen voor een niet aflatende stroom rechtspraak van de Raad van State.

In deze bijdrage worden rond dit onderwerp een aantal specifieke items besproken die in de recente rechtspraak aan bod zijn gekomen.
Aan de hand van de nieuwe wetgeving en 70 recente arresten van de Raad van State  worden de verboden, toegelaten en verplichte contacten tussen aanbestedende overheden en inschrijvers behandeld

Daarbij wordt eerst ingegaan op de principes en de toepasselijke nieuwe bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 15 juli 2011.

Omdat de feitelijke omstandigheden bij de invulling van die principes en bepalingen dikwijls een grote rol spelen, wordt vervolgens de op deze problematiek betrekking hebbende rechtspraak van de Raad van State van de voorbije 10 jaren, voor zover deze voor de sinds 1 juli 2013 van kracht zijnde nieuwe wet- en regelgeving relevant is gebleven, gedetailleerd besproken.

Het boek behandelt op omstandige wijze het thema van de contacten in het overheidsopdrachtenrecht terwijl eerdere publicaties slechts aspecten daarvan bespreken. 

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks De aanbestedende overheid &, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

INHOUDSTAFEL

I.             PRINCIPES

II.            WETTELIJK KADER EN COMMENTAAR

A.           De aanvullende inlichtingen over de opdrachtdocumenten

B.            De in het bestek opgenomen plicht voor de inschrijver om meteen zichtbare wettigheidsbezwaren te melden aan de aanbestedende overheid

C.            De meldingsplicht van de inschrijver inzake fouten of leemten in het bestek die de prijsberekening of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken

D.           Het opvragen door de aanbestedende overheid van bijkomende informatie met betrekking tot de selectie

E.            De vraag tot verduidelijking of aanvulling van de offerte in het kader van het regelmatigheidsonderzoek

F.            De contactname voor de verbetering van rekenfouten en zuiver materiële fouten

G.           De contactname ingeval van abnormale prijzen

H.           CONCLUSIE

III.          RECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE

A.           De aanvullende inlichtingen over de opdrachtdocumenten

B.            De in het bestek opgenomen plicht voor de inschrijver om meteen zichtbare wettigheidsbezwaren te melden aan de aanbestedende overheid

C.            De meldingsplicht van de inschrijver inzake fouten of leemten in het bestek die de prijsberekening of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken

D.           Het opvragen door de aanbestedende overheid van bijkomende informatie met betrekking tot de selectie

E.            De vraag tot verduidelijking of aanvulling van de offerte in het kader van het regelmatigheidsonderzoek

F.            De contactname voor de verbetering van rekenfouten en zuiver materiële fouten

G.           De contactname ingeval van abnormale prijzen

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Peter Teerlinck : Advocaat & De Bandt
  • Constant De Koninck : Eerste auditeur bij het Rekenhof
  • Louise Galot : Advocaat & DE BANDT

Mnemo

CONINS

Taal

NL

ISBN

9782804468897

Aantal pagina's

122

Verschijningsdatum

januari 2014

Naam van de collectie

De aanbestedende overheid &

Uitvoering

Boek

Gewicht

228 g