Blockchain en smart contracts

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig?Contacteer ons op 0800 39 067

Het einde van de vertrouwde tussenpersoon ?

1ste editie 2019
Jurgen Goossens, Kristof Verslype
In voorraad
€ 55,00
Toegang aangeboden voor abonnees
  • Strada access Belgique
€ 55,00

Beschrijving

Blockchain: (r)evolutie?

Zal deze revolutionaire technologie de gevestigde juridische orde op haar grondvesten doen daveren of is het huidige rechtssysteem voldoende robuust om met deze evolutie om te gaan?

Blockchain is een revolutionaire technologie waar heel wat potentieel aan toegeschreven wordt. Het zou de rol van vertrouwde tussenpartijen zoals banken, notarissen of de gemeentelijke diensten van de burgerlijke stand doen verdwijnen of op zijn minst leiden tot een herdefiniëring van hun werking en taken. Ongetwijfeld zal deze technologie ook een grote impact hebben op de juridische sector. Er is dan ook dringend nood aan advocaten, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders, academici, beleidsmakers en rechters die hierover expertise opbouwen.
 
Er zijn echter nog heel wat fundamentele technische en juridische vragen die vooralsnog onduidelijk of onbeantwoord zijn. Denk op juridisch vlak bijvoorbeeld aan de impact van de algemene verordening gegevensbescherming, de rechtsgevolgen en aansprakelijkheid bij een smart contract of het toepasselijke rechtssysteem bij internationale transacties. Het is daarnaast ook cruciaal om voor ogen te houden dat interactie tussen de technologie en juridische vraagstukken cruciaal is, bijvoorbeeld op het vlak van privacy. Blockchaintechnologie komt niet in een juridisch vacuüm terecht. Het functioneert binnen het bestaande wetgevende kader, waarbij de huidige stand van wetgeving en rechtspraak evenwel moeite heeft om de snelle technologische evoluties bij te benen.
 
Jurgen Goossens is postdoctoraal onderzoeker van het FWO bij de Universiteit Gent, universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en extern docent bij het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid.
Kristof Verslype is Doctor in de ingenieurswetenschappen, onderzoeker, adviseur en spreker bij Smals, ICT-dienstverlener voor overheidsinstellingen.

Blockchain is een revolutionaire technologie waar heel wat potentieel aan toegeschreven wordt. Het zou de rol van vertrouwde tussenpartijen zoals banken, notarissen of de gemeentelijke diensten van de burgerlijke stand doen verdwijnen of op zijn minst leiden tot een herdefiniëring van hun werking en taken. Ongetwijfeld zal deze technologie ook een grote impact hebben op de juridische sector. Er is dan ook dringend nood aan advocaten, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders, academici, beleidsmakers en rechters die hierover expertise opbouwen. 

Er zijn echter nog heel wat fundamentele technische en juridische vragen die vooralsnog onduidelijk of onbeantwoord zijn. Denk op juridisch vlak bijvoorbeeld aan de impact van de algemene verordening gegevensbescherming, de rechtsgevolgen en aansprakelijkheid bij een smart contract of het toepasselijke rechtssysteem bij internationale transacties. Het is daarnaast ook cruciaal om voor ogen te houden dat interactie tussen de technologie en juridische vraagstukken cruciaal is, bijvoorbeeld op het vlak van privacy. Blockchaintechnologie komt niet in een juridisch vacuüm terecht. Het functioneert binnen het bestaande wetgevende kader, waarbij de huidige stand van wetgeving en rechtspraak evenwel moeite heeft om de snelle technologische evoluties bij te benen.

Mnemo

BLOCHA

Taal

NL

ISBN

9782807909380

Aantal pagina's

142

Verschijningsdatum

december 2018

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Jurgen Goossens : Postdoctoraal onderzoeker van het FWO bij de Universiteit Gent, universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en extern docent bij het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid
  • Kristof Verslype : Doctor in de ingenieurswetenschappen, onderzoeker, adviseur en spreker bij Smals, ICT-dienstverlener voor overheidsinstellingen