Arbitrage in de praktijk

Op basis van het CEPANI-Arbitragereglement van 1 januari 2013 en met verwijzingen naar deel VI van het Gerechtelijk Wetboek

1ste editie 2013

Dirk De Meulemeester, Herman Verbist

€ 109,00

Beschrijving

Arbitrage in de Praktijk geeft een gedetailleerde beschrijving van de procedure arbitrage overeenkomstig het (nieuwe) CEPANI Arbitragereglement en een inzicht in de werking van het Secretariaat en de taken en bevoegdheden van de onderscheiden organen van het CEPANI (de voorzitter, de secretaris-generaal, het benoemingscomité, het wrakingscomité).
Bij elk onderdeel van de procedure wordt een vergelijking gemaakt met een procedure arbitrage ad hoc overeenkomstig Deel VI van het Gerechtelijk wetboek.
Ook de overige reglementen inzake alternatieve geschillenbeslechting komen aan bod, in het bijzonder met Mediatiereglement van CEPANI.

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

Inhoud

Voorwoord

Hoofdstuk I Inleiding

Afdeling 1 Arbitrage als geschillenbeslechting

Afdeling 2 Vormen van arbitrage

Afdeling 3 Arbitrageprocedure

Hoofdstuk II Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie

Afdeling 1 CEPANI als instelling

Afdeling 2 Structuur van CEPANI

Afdeling 3 Historiek van het reglement

Hoofdstuk III CEPANI-Arbitragereglement

Afdeling 1 Algemeen

Afdeling 2 Inleiden van de arbitrageprocedure

Afdeling 3 Meerdere partijen, meerdere contracten, tussenkomst en samenvoeging

Afdeling 4 Scheidsgerecht

Afdeling 5 Arbitrageprocedure

Afdeling 6 Arbitrale uitspraak

Afdeling 7 Arbitragekosten

Afdeling 8 Beperking van de aansprakelijkheid (artikel 37)

Afdeling 9 Suppletieve bepaling (artikel 38)

Afdeling 10 Afsluiten van de procedure

Hoofdstuk IV Arbitrage met beperkt geldelijk belang onder het CEPANI-reglement

Afdeling 1 Algemene kenmerken

Afdeling 2 Toepassingsgebied

Afdeling 3 Versnelde procedure

Afdeling 4 Schriftelijke procedure

Hoofdstuk V Andere wijzen van geschillenbeslechting onder het CEPANI-reglement

Afdeling 1 Mediatie

Afdeling 2 Mini-trial

Afdeling 3 Deskundigenonderzoek

Afdeling 4 Aanpassing van overeenkomsten

Afdeling 5 Bindende derdenbeslissing voor be.-domeinnaamgeschillen

Hoofdstuk VI CEPANI als benoemingsinstantie in UNCITRAL arbitrages

Bijlagen:

Bijlage 1. CEPANI-Arbitragereglement zoals van toepassing op 1 januari 2013

Bijlage 2. CEPANI-Reglement voor Arbitrage met beperkt geldelijk belang zoals van toepassing op 1 januari 2013

Bijlage 3. Tarieflijst voor arbitrage (Bijlage I bij het Arbitragereglement zoals van toepassing op 1 januari 2013)

Bijlage 4. De partijkosten (Bijlage II bij het Arbitragereglement zoals van toepassing op 1 januari 2013)

Bijlage 5. Gedragsregels voor CEPANI-Procedures (Bijlage III bij het Arbitragereglement zoals van toepassing op 1 januari 2013)

Bijlage 6. Verklaring van beschikbaarheid, aanvaarding en onafhankelijkheid van de arbiter

Bijlage 7. Nota van CEPANI met praktische regelingen voor het verloop van een CEPANI arbitrageprocedure. Aanbevelingen voor arbiters

Bijlage 8. Nota van CEPANI over de aanstelling van een secretaris van het scheidsgerecht

Bijlage 9. Nota van CEPANI over de arbitragekosten

Bijlage 10. Verklarende nota van CEPANI inzake de invordering van BTW op de erelonen van arbiters

Bijlage 11. Aanbevelingen van CEPANI inzake BTW en arbitrage

Bijlage 12. Deel VI Ger.W. (artikelen 1676- 1723) inzake arbitrage

Bijlage 13. Verdrag van New York van 10 juni 1958 inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale uitspraken

Bijlage 14. CEPANI-mediatiereglement

Bijlage 15. Deel VII Ger.W. (artikelen 1724-1737) inzake bemiddeling

Bijlage 16. CEPAN I-mini-trial reglement

Bijlage 17. CEPANI-reglement voor deskundigenonderzoek

Bijlage 18. CEPANI-reglement voor aanpassing van overeenkomsten

Bijlage 19. CEPANI-reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen

Raadpleeg de integrale inhoudstafel (pdf hieronder)

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Dirk De Meulemeester : Advocaat aan de balie te Gent en te Parijs
  • Herman Verbist : Advocaat bij de balie te Gent en bij de balie te Brussel

Voorwoord door

  • Michel Flamée
  • Guy Keutgen

Mnemo

CEPARBEPUB

Taal

NL

ISBN

9782802743453

Verschijningsdatum

oktober 2013

Uitvoering

Ebook
Search engine powered by ElasticSuite