Actiemogelijkheden inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden

1ste editie 2018

Koen Swinnen, Samuel Wynant

In voorraad
€ 57,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Erfdienstbaarheden worden in artikel 637 BW gedefinieerd als een last die aan een erf wordt opgelegd ten behoeve van het erf van een ander. Deze definitie maakt onmiddellijk duidelijk waar het bij erfdienstbaarheden om draait, nl. het regelen van de verhouding tussen erven en meer bepaald van de verhouding tussen de eigenaars van die erven.    
Terecht worden erfdienstbaarheden dan ook de “deurwachters van het onroerend zakenrecht”  genoemd. Zij zijn immers een instrument dat door de wetgever wordt gebruikt en door partijen kan worden gebruikt om te remediëren aan de ongemakken die voortvloeien uit de sterke versnippering van de grondeigendom en uit nabuurschap in het algemeen. De voornoemde versnippering kan er immers toe hebben geleid dat een erf slechts toegankelijk is via het erf van een ander, omgeven wordt door erven van andere eigenaars die voor geluidshinder kunnen zorgen of van een mooi uitzicht geniet zolang de buurman zijn perceel niet bebouwt. Ten einde het ontstaan van conflicten of genotsvermindering in deze situaties te vermijden, kan een regeling tussen de betrokken eigenaars worden getroffen door het vestigen van een erfdienstbaarheid.

In de praktijk blijkt niet zelden uitgerekend een erfdienstbaarheid ten grondslag te liggen aan een conflict tussen naburen. Daarbij gaat het meestal om betwistingen over wat precies wel en niet toegelaten en/of verplicht wordt door een erfdienstbaarheid en om betwistingen over het al dan niet (nog) bestaan van een erfdienstbaarheid.

Het zijn die betwistingen, en meer bepaald de actiemogelijkheden waarover partijen daarbij beschikken, die centraal staan in dit cahier.
De bespreking is tweeledig. Enerzijds wordt stilgestaan bij de grondslag van de verscheidene actiemogelijkheden. Anders verwoord, wanneer beschikt iemand precies over een actiemogelijkheid?
Anderzijds wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de uitoefenings-modaliteiten en -wijzen van de verscheidene actiemogelijkheden en procedures: Wat kan men precies ondernemen? En hoe moet men dat doen

+++

Abonnementspromotie

Bij intekening op de reeks Bouw- en Vastgoedcahiers (BVC), geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks BVC. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Koen Swinnen : Universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam,Docent Koninklijke Militaire School,Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
  • Samuel Wynant : Notaris-vennoot te Brussel, Lesgever Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot)

Mnemo

ACTERF

Taal

NL

ISBN

9782804487140

Aantal pagina's

106

Verschijningsdatum

mei 2018

Naam van de collectie

Bouw- en vastgoedcahiers

Uitvoering

Boek

Gewicht

207 g