Aanvullende pensioenen

Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief - Nieuwe herziene editie

1ste editie 2018

Chantal Hendrickx, Marc Vandendijk

In voorraad
€ 134,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Inzake aanvullende pensioenen heeft de wetgever niet stilgezeten. Een lawine van ingrijpende hervormingen heeft het aanvullend pensioenlandschap grondig hertekend.

In dit werk wordt de actuele wetgeving becommentarieerd. Het boek maakt een grondige en actuele fiscaal-juridische analyse van de aanvullende pensioenen, en dit zowel vanuit het standpunt van de  inrichter (onderneming) als vanuit het standpunt van de werknemer of de bedrijfsleider. Er wordt een volledig geactualiseerd overzicht gegeven van de fiscaliteit van de opbouw en uitkering van collectieve en individuele aanvullend pensioenregelingen en andere aanvullende sociale voorzieningen (arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie, ..)


Er wordt tevens gefocust op de fiscaal-juridische facetten van aanvullende pensioenen in een internationale context, waarbij zowel de Europese rechtspraak, de fiscaliteit van de grensoverschrijdende opbouw en uitkering van aanvullende pensioenen als het juridisch en fiscaal statuut van het OFP worden behandeld.

Het werk is zeer volledig (zowel opbouw als uitkering; zowel nationaal, internationale en transnationale aanvullende pensioenen, zowel vanuit standpunt inrichter als vanuit standpunt werknemer/bedrijfsleider) en praktijkgericht  (zeer  veel rechtspraak is verwerkt)

De wetgeving tot 1 juni 2017 is verwerkt.
Er is in deze tweede herziene editie dan ook rekening gehouden met belangrijke nieuwe wet- en regelgeving en rechtspraak:

1) belangrijke nieuwe wet- en regelgeving:

Lawine aan wetswijzigingen zowel voor wettelijke als aanvullende pensioenen (met  wederzijdse implicaties) De belangrijkste zijn: Programmawet 22 juni 2012 (afschaffing interne opbouw pensioenen zelfstandigen, hogere tarieven afzonderlijk taxatie pensioenkapitalen, enz)
Programmawet 27 december 2012 (Wyninckxbijdrage, pensioendatabank)
Wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55% RIZIVbijdrage en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen + KB van 8 december 2013
Wet van 5 mei 2014 (aanvullende pensioenen en eenheidsstatuut)
Wet dd. 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen : verjaringstermijn, uittreding, pensioenleeftijd, geïndividualiseerde pensioeninformatie, databank tweede pijler

2) belangrijke nieuwe rechtspraak
Belangrijke fiscale rechtspraak inzake belastbaar karakter van AOW; inzake niet-retro-actieve inwerkingtreding van de WAP (in kader van individueel en definitief verworven karakter (fiscaal regime van in het buitenland opgebouwde pensioenen)), belangrijke sociaalrechtelijke rechtspraak inzake RIZIV- en solidariteitsbijdrage ingehouden op (aanvullende) pensioenen betaald aan gepensioneerden wonende in het buitenland
Rechtspraak Hof van Justitie (o.m. arrest van 23 januari 2014 inzake pensioensparen)

3) belangrijke nieuwe toepassingen/ beleidspraktijk:
Rapport pensioencommissie 2020 – beleidslijnen inzake (aanvullende) pensioenen in regeerakkoord

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Chantal Hendrickx : Advocatenkantoor Chantal Hendrickx
  • Marc Vandendijk : Advocaat en stichter van het kantoor Vandendijk & Partners Advocaten – Avocats

Mnemo

AAPEHE

Taal

NL

ISBN

9782804464400

Aantal pagina's

438

Verschijningsdatum

december 2017

Naam van de collectie

Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier

Uitvoering

Boek

Gewicht

774 g