Renseignement et sécurité / Inlichtingen en veiligheid

À jour au 15 octobre 2019

1re édition 2019

Luk Burgelman, Marc Cools, Veerle Pasley

Temporairement indisponible
45,00 €
icon-card
Paiement 100% sécurisé
icon-pack
Expédition en 24/48 h ouvrables
icon-truck
Livraison gratuite au Benelux
icon-phone
Besoin d'aide ? Contactez-nous au 0800 39 067

Description

Dit wetboek, een initiatief van Belgian Intelligence Studies Center (BISC), bevat op synoptische wijze de fundamentele wetgeving inzake de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in de Nederlandse en Franse versie, in 2 kolommen naast elkaar.

Met dit themawetboek Inlichtingen en veiligheid wenst het Belgian Intelligence Studies Center of BISC een leemte in te vullen. In die optiek werd ervoor gekozen de nadruk te leggen op de wetten van:
30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen en veiligheidsdienst; van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en
veiligheidsadviezen; van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen; van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging
en van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet). Ook de belangrijkste uitvoeringsbesluiten werden
opgenomen.


Dit wetboek richt zich niet alleen op de academische en professionele wereld, maar ook op de geïnteresseerde studenten in bijvoorbeeld de rechten, de criminologie, de geschiedenis, de diplomatie en de internationale betrekkingen en/of politieke wetenschappen.

Mnemo

KLTHEINLIV

Langue

FR, NL

ISBN

9782807919792

Nombre de pages

214

Date de parution

Novembre 2019

Liste des contributeurs

Auteurs

  • Luk Burgelman : Advocaat bij de balies te Gent en Dendermonde en Vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht (Faculteit Rechten) van de Universiteit Gent
  • Marc Cools : Hoogleraar Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
  • Veerle Pasley