Le droit civil en mouvement – Het burgerlijk recht in beweging

Jaarboek Dag van de bedrijfsjurist 2018 - Annuaire Journée du juriste d'entreprise 2018

1re édition 2018

Pieter Brulez, Hélène Casman, Charlotte De Muynck +

En stock
98,00 €
icon-card
Paiement 100% sécurisé
icon-pack
Expédition en 24/48 h ouvrables
icon-truck
Livraison gratuite au Benelux
icon-phone
Besoin d'aide ? Contactez-nous au 0800 39 067

Description

Het jaar 2017 was ongetwijfeld een “grand cru” jaar voor het economisch recht, hetgeen duidelijk is gebleken naar aanleiding van onze Dag van de bedrijfsjurist van vorig jaar. Maar het jaar 2018 zal hiervoor niet moeten onderdoen, gelet op het thema “Het burgerlijk recht in beweging”; men zal zich ditmaal focussen op de analyse van die aspecten van de hercodificering van deze belangrijke rechtstak, die een impact hebben voor de bedrijfsjurist.
Het contractenrecht is één van de materies die de bedrijfsjurist zeker aanbelangen. Het voorontwerp betreffende de hervorming van het verbintenissenrecht voert een grondige aanpassing van deze rechtstak door. De regels worden gemoderniseerd en efficiënter gemaakt, zonder afbreuk te doen aan het contractueel evenwicht tussen de partijen. Het is onontbeerlijk deze regels te kennen.
Het goederenrecht wordt eveneens aangepast aan de moderne maatschappij. De bewindsfiguur wordt toegevoegd aan ons wettelijk arsenaal; dit mechanisme kan een kostbaar instrument vormen voor de bedrijfsjuristen.
Tussen het verbintenissenrecht en het gerechtelijk recht bevindt zich het bewijsrecht. De regels van deze rechtstak worden versoepeld en gemoderniseerd.
De bespreking van de regels inzake geschillenbeslechting kan uiteraard niet achterblijven; de nieuwe Engelstalige rechtbank wordt besproken, evenals de bemiddeling die verplicht zou kunnen worden.
Het vermogensrecht komt ook aan bod; het nieuwe recht beoogt de professionele goederen beter af te lijnen tegenover de private goederen. De erfopvolging binnen familiale ondernemingen wordt eveneens hervormd.
Het is absoluut noodzakelijk dat het Instituut en zijn leden zich in het centrum van de actualiteit van het recht bevinden. Dat is ook het doel van het huidige werk, dat tevens een internationale uitstraling kan krijgen als inspiratiebron voor wetgevende hervormingen in het buitenland.

***

Si l’année 2017 était un grand cru pour le droit économique, comme l’a témoigné avec éclat notre Journée du juriste d’entreprise de l’année dernière, l’année 2018 le sera tout autant puisqu’elle a pour thème « Le droit civil en mouvement » et s’attache à l’analyse des parties de la recodification de cette branche importante du droit, qui a un impact pour le juriste d’entreprise.
Parmi les matières qui intéressent le juriste d’entreprises, l’on trouve certainement le droit des contrats. L’avant-projet de réforme du droit des obligations vient refondre en profondeur cette branche du droit. Les règles sont modernisées, rendues plus efficaces tout en veillant au respect de la justice contractuelle. Leur connaissance est indispensable.
Le droit des biens s’adapte lui aussi à la société moderne. Il introduit la fiducie dans notre arsenal législatif ; ce mécanisme peut constituer un outil précieux pour les juristes d’entreprise.
A cheval entre le droit des obligations et le droit judiciaire, le droit de la preuve. Celui-ci voit ses règles assouplies et modernisées.
Le règlement des conflits n’est pas en reste ; l’on aborde le nouveau tribunal anglophone, la médiation qui peut devenir obligatoire.
Le droit patrimonial est aussi à l’ordre du jour ; le droit nouveau vise à mieux définir les biens professionnels par rapport aux biens privés et la succession d’entreprises familiales est aussi réformée.
Il est indispensable que l’Institut et ses membres soient au cœur de l’actualité du droit. C’est l’objectif du présent ouvrage, qui pourra également avoir une aura internationale comme source d’inspiration pour les réformes législatives étrangères.

Version numérique disponible sur :

 • Strada lex Belgique

Vous êtes abonné ? Activez gratuitement la version numérique grâce au code présent dans l’ouvrage.

Sommaire

Auteurs
Préface
Voorwoord
Les effets du contrat et les sanctions de l’inexécution imputable au débiteur dans l’avant-projet de loi de réforme du droit des obligations du 30 mars 2018
Totstandkoming van contracten en nieuwe regels voor de nietigheid in het voorontwerp van wet tot hervorming van het verbintenissenrecht van 30 maart 2018
L’Introduction de l’imprévision en droit belge
La réforme du Livre II du Code civil de 1804 : un nouveau droit des biens
De hervorming van Boek II van het Burgerlijk Wetboek van 1804 : naar een nieuw goederenrecht
La réforme du droit de la preuve
Korte schets van het Brussels International Business Court
Premier aperçu de la Brussels International Business Court
De hervorming van de bemiddelingswet : van wetswijziging naar mentaliteitswijziging
Smart contracts en blockchaintechnologie : uitdagingen voor het contractenrecht
Het nieuw huwelijksvermogensrecht anno 2018 – Een bondige kennismaking

Mnemo

JAARBE18

Langue

FR, NL

ISBN

9782807909410

Nombre de pages

280

Date de parution

Novembre 2018

Liste des contributeurs

Auteurs

 • Pieter Brulez : Laga Advocaat
 • Hélène Casman : Erenotaris, em. hoogleraar VUB en ULB, professor UGent, wetenschappelijk adviseur Greenille by Laga, lid van de expertenwerkgroep die de Minister van Justitie adviseerde over de hervorming van het erfrecht en het huwelijksvermogenrecht
 • Charlotte De Muynck : NautaDutilh Advocaat
 • Philippe Lambrecht
 • Pascale Lecocq
 • Emmanuel Leroux : Laga Advocaat
 • Sonia Oyserman : Colruyt Group Bedrijfsjurist
 • Erik Peetermans
 • Denis Philippe : Advocaat Philippe & Partners
 • Emmanuel Plasschaert : Crowell & Moring Advocaat
 • Vincent Sagaert : KU Leuven Professor
 • Sophie Stijns : KU Leuven Gewoon Hoogleraar
 • Sophie Van Bree
 • Margaux Van Steenbergh
 • Patrick Wéry