Le Code des sociétés et associations : (r)évolution ? / Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie ?

Analyse des principales modifications / Analyse van de belangrijkste wijzigingen

1re édition 2019

Eric Pottier

En stock
100,00 €
icon-card
Paiement 100% sécurisé
icon-pack
Expédition en 24/48h ouvrables
icon-phone
Besoin d'aide ? Contactez-nous au 0800 39 067

Description

Het werk analyseert de belangrijkste wijzigingen inzake vennootschappen en verenigingen en bevat de bijdragen aan de studiedag van 14 november 2018 georganiseerd door het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht.

De bijdragen werden ook gepubliceerd in de nummers 9 en 10 van het TBH jaargang 2018   De publicatie van het boek past volledig bij het maatschappelijk doel van de vzw Belgische Rechtspraak in Handelszaken, eigenaar van het Tijdschrift, om de Belgische praktijkjuristen, zo snel mogelijk, een up to date, kwaliteitsvolle en grondige analyse te bieden van de belangrijkste evoluties van het handels- en economisch recht. Het is eveneens in lijn met deze kerntaak dat de in dit boek gepubliceerde bijdragen pas na de aanneming van het Wetboek door de Kamer werden gefinaliseerd.

++++

Cet ouvrage contient les 14 contributions relatives au nouveau Code des Sociétés et Associations qui ont été présentées à l’occasion de l’après-midi d’étude organisée par la Revue a Revue de droit commercial belge le 14 novembre 2018 et qui ont été publiées dans les numéros 9 et 10 de la RDC 2018. Cette publication répond à l’objet social de l’asbl Jurisprudence commerciale de Belgique, propriétaire de la Revue, qui est d’assurer que les praticiens du droit en Belgique disposent, le plus rapidement possible, d’une analyse actuelle, approfondie et de qualité irréprochable des principales évolutions du droit commercial et économiqueLa publication de l'ouvrage est également en ligne avec cet objectif que les contributions publiées dans le présent livre n’ont été finalisées qu’après l’adoption définitive du Code par la Chambre.

+++

Inhoud:
Intro Pierre de Bandt & Eric Pottiers
Xavier Dieux
Le nouveau Code des sociétés (et des associations): Une « anonymisation »
Frédéric Magnus & Gabriela De Pierpont
La société simple et ses variantes
Henri Culot
La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée
Didier Willermain
La société à responsabilité limitée:au-delà de la suppression du capital
Eric Pottier, Thierry L’Homme, Li-Yu Tu & Gabrielle Viseur
Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées
Dirk Van Gerven
De coöperatieve vennootschap, de erkende vennootschappen, de feitelijke vereniging, de VZW, de IVZW en de stichtingen
Eric Potiers & Françoise Lefèvre
De aansprakelijkheid van de organen
David Ballegeer, Anne-Sophie Vankemmelbeke & Marie-Aude Deslandes
Schuldinstrumengen onder het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
Paul Alain Foriers
Les nullités. Quelques aspect de la réforme
Robby Houben
Uitsluiting en uittreding
Jean Philippe Lebeau
La dissolution et la liquidation des personnes morales
Felix Dobbelaere
Herstructureringen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen onder het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
Hans De Wulf, Kristof Maresceau & Henk Vanhulle
IPR en grensoverschrijdende zetelverplaatsing
Jean-Marie Nelissen Grade
Le droit transitoire

Intro Pierre de Bandt & Eric Pottier

Xavier Dieux: Le nouveau Code des sociétés (et des associations): Une « anonymisation »

Frédéric Magnus & Gabriela De Pierpont: La société simple et ses variantes

Henri Culot: La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée

Didier Willermain: La société à responsabilité limitée: au-delà de la suppression du capital

Eric Pottier, Thierry L’Homme, Li-Yu Tu & Gabrielle Viseur: Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées

Dirk Van Gerven: De coöperatieve vennootschap, de erkende vennootschappen, de feitelijke vereniging, de VZW, de IVZW en de stichtingen

Eric Pottier & Françoise Lefèvre: De aansprakelijkheid van de organen

David Ballegeer, Anne-Sophie Vankemmelbeke & Marie-Aude Deslandes: Schuldinstrumenten onder het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Paul Alain Foriers: Les nullités. Quelques aspects de la réforme

Robby Houben: Uitsluiting en uittreding

Jean Philippe Lebeau: La dissolution et la liquidation des personnes morales

Felix Dobbelaere: Herstructureringen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen onder het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Hans De Wulf, Kristof Maresceau & Henk Vanhulle: IPR en grensoverschrijdende zetelverplaatsing

Jean-Marie Nelissen Grade: Le droit transitoire

Sommaire

PRÉFACE / VOORWOORD
LE NOUVEAU CODE DES SOCIÉTÉS (ET DES ASSOCIATIONS): UNE « ANONYMISATION » SILENCIEUSE
LA SOCIÉTÉ SIMPLE ET SES VARIANTES
LA SUPPRESSION DU CAPITAL DANS LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE: AU-DELÀ DE LA SUPPRESSION DU CAPITAL
NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉS ANONYMES ET DE SOCIÉTÉS COTÉES
DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP, DE ERKENDE VENNOOTSCHAPPEN, DE FEITELIJKE VERENIGING, DE VZW, DE IVZW EN DE STICHTINGEN
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANEN
EEN NIEUW TIJDPERK VOOR OBLIGATIES ONDER HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
LES NULLITÉS. QUELQUES ASPECTS DE LA RÉFORME
UITSLUITING EN UITTREDING
LA DISSOLUTION ET LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES
HERSTRUCTURERINGEN VAN VENNOOTSCHAPPEN,
VERENIGINGEN EN STICHTINGEN ONDER HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN. EEN BESPREKING VAN DE NIEUWE REGELS VOORZIEN BIJ BOEK 12 EN BOEK 13
HET NIEUWE VENNOOTSCHAPPELIJK IPR EN DE PROCEDURE TOT GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING: DUIDING, KANTTEKENINGEN EN FISCALE IMPACT
LE DROIT TRANSITOIRE

Liste des contributeurs

Onder de coördinatie van

 • Eric Pottier : Partner Linklaters LLP

Het werk bevat bijdragen van

 • Pierre de Bandt : Advocaat vennoot & De Bandt
 • Eric Pottier : Partner Linklaters LLP
 • Xavier Dieux : Advocaat Willkie Farr & Gallagher LLP
 • Frédéric Magnus : Notaris en assistent UCLouvain
 • Gabriela de Pierpont
 • Henri Culot : Professor UCLouvain en advocaat aan de balie Brussel
 • Didier Willermain : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Thierry L'Homme : Counsel Linklaters LLP
 • Li-Yu Tu : Managing Associate Linklaters LLP
 • Gabrielle Viseur : Associate Linklaters LLP
 • Dirk Van Gerven : Advocaat bij de balie te Brussel en New-York, voorzitter van de raad van toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA)
 • Françoise Lefèvre : Advocaat balie Brussel, partner Linklaters LLP
 • David Ballegeer
 • Anne-Sophie Vankemmelbeke
 • Marie-Aude Deslandes
 • Paul Alain Foriers : Advocaat bij de balie te Brussel en in het Hof van Cassatie, gewoon hoogleraar ULB
 • Robby Houben : Hoofddocent Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Onderneming & Recht en Advocaat Baker McKenzie
 • Jean-Philippe Lebeau : voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi en de Conferentie van voorzitters van de Franse rechtbanken van koophandel
 • Felix Dobbelaere : Advocaat bij de balie te Kortrijk
 • Hans De Wulf : Hoogleraar UGent
 • Kristof Maresceau : Senior associate bij Laga en deeltijds verbonden aan de UGent
 • Henk Vanhulle : Advocaat Linklaters
 • Jean-Marie Nelissen Grade : Professor emeritus

Mnemo

COSOWEVE

Langue

FR, NL

ISBN

9782807910737

Nombre de pages

558

Date de parution

Octobre 2019

Nom de la collection

Geannoteerde Wetboeken

Support

Papier

Poids

896 gr.
Recherche propulsée par ElasticSuite