Journal de droit européen (J.D.E.)

Abonnement 2023 - 10 numéros par an

Bénédicte Raevens

En stock
285,00 €
icon-card
Paiement 100% sécurisé
icon-truck
Livraison gratuite au Benelux
icon-smartphone
Activation gratuite sur l'App Larcier Journals
icon-phone
Besoin d'aide ? Contactez-nous au 0800 39 067

Description

Le droit européen,
pour votre pratique quotidienne,
dans toutes les branches du droit


Le droit européen ne peut plus être ignoré.

Ce n’est plus une matière juridique spécialisée. Au contraire : il affecte aujourd'hui toutes les branches du droit. Ne vous laissez plus dépasser par les développements dans ce domaine. Utilisez-les, au contraire, dans votre pratique quotidienne.

Pour vous aider, le Journal de droit européen propose chaque mois :  
• Une Analyse étudiant un domaine récemment impacté en profondeur par le droit européen
• Une Vie du droit mettant en lumière une intervention pouvant être qualifiée d'insolite dans un domaine juridique
• Des Commentaires portant sur des développements jurisprudentiels importants
• Deux Chroniques couvrant, de manière systématique, et régulière, une matière différente du droit
• Un relevé des Actualités législatives et importantes

Le format a été spécialement étudié pour faciliter la lecture
• Les points clés de chaque numéro sont indiqués en premier page
• L'ensemble du sommaire apparaît, quant à lui, en dernière page
• Chaque rubrique est précédée de deux phrases permettant une compréhension rapide
• La publication est en couleur, agréable à regarder, aisée à parcourir
• Les contributions sont rédigées de façon concise et concrète

Votre abonnement à la revue prendra cours lors de la parution du premier numéro. Celui-ci vous sera automatiquement envoyé dès qu’il sera disponible. L'abonnement couvre l'année civile. Il est prolongé automatiquement sauf résiliation avant échéance.


Découvrez dès maintenant le site dédié à la revue, gratuit et accessible à tous : http://jde.larcier.com/.

Depuis octobre 2019, l’abonnement au format papier vous donne accès à la revue dans l’App Larcier Journals.
Vous n'êtes pas encore abonné et vous souhaitez uniquement la version mobile ? Demandez une offre de prix à notre service clientèle en envoyant un e-mail à orders@larcier.com. Votre abonnement vous donnera alors accès à la revue dans l’application Larcier Journals. Cet accès mobile vous permet de consulter les derniers numéros parus durant l’année en cours et l’année qui précède votre abonnement.
Vous êtes abonné à Strada lex ? Découvrez les avantages de l’option Mobility

  High points

  • Onmiddellijk toepasbare adviezen en oplossingen
  • Inclusief Addendum
  • Inclusief online service met handige modellen en/of tools
  • 10 praktische scenario's met telkens voor- en nadelen
  • 292 pagina's
  • Handig formaat
  • Gratis verzending

  Sommaire

  In dit Tips & Advies-Boek leest u...

  Inhoudstafel

  Voorwoord

  Deel 1 - Welke vennootschap heeft u nodig?

  1. Hoeveel verschillende soorten vennootschappen zijn er?

  1.1. Het nieuwe vennootschapsrecht snoeit in het aantal

  1.2. Wat bent u van plan?

  1.3. In functie daarvan giet u dat in de juiste vorm

  2. Exploitatievennootschap en/of holding?

  2.1. Een vennootschap om uw activiteiten in onder te brengen

  2.2. Een vennootschap boven uw exploitatievennootschap(pen)

  2.3. Van uw exploitatievennootschap een holding maken

  2.4. Een ‘tweede leven’ voor uw holding

  2.5. Sowieso in de vorm van een NV of BV? Niet noodzakelijk...

  3. Holding en/of patrimoniumvennootschap

  3.1. Het een en het ander uitgeklaard

  3.2. Patrimonium- en holdingvennootschap in één?

  3.3. Patrimonium en exploitatie gescheiden houden: een must?

  3.4. Een aantal (fiscale) voordelen van een patrimoniumvennootschap op een rij

  3.5. Een aantal aandachtspunten

  3.6. Sowieso in de vorm van een NV of BV? Niet noodzakelijk...

  4. Een managementvennootschap

  4.1. U bent actief als manager, consultant, ... 

  4.2. Niet u maar uw vennootschap is bestuurder... 

  4.3. Waar is dat goed voor?

  4.4. Ook nog interessant na de wetswijzigingen van de laatste jaren?

  4.5. Het best via een BV? Niet noodzakelijk... 

  5. Een burgerlijke vennootschap? Het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen is afgeschaft!

  5.1. Maatschappelijk doel wordt ‘voorwerp’

  5.2. Van oudsher werd er een onderscheid gemaakt tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen

  5.3. Dit onderscheid is nu afgeschaft

  5.4. Als vrije beroeper toch nog opletten... 

  6. Onderscheid tussen kapitaal­vennootschap en personen­vennootschap: nog van belang?

  6.1. De NV is een kapitaalvennootschap, alhoewel... 

  6.2. De BV is een personenvennootschap, alhoewel... 

  6.3. De relevantie van het onderscheid was eerder al afgenomen

  6.4. Andere personenvennootschappen

  7. Het moet toch niet altijd een vennootschap zijn?

  7.1. In feite niet meer dan een vereniging

  7.2. Niet eens de bedoeling om winst te maken, of toch?

  8. Een kleine vennootschap volstaat voor u?

  8.1. Is een NV per definitie groot, een BV klein?

  8.2. Wanneer bent u wettelijk gezien nog ‘klein’?

  9. Verschillende vennootschappen die de handen in elkaar slaan

  9.1. Joint venture

  9.2. Tijdelijk kan ook, al is dat ‘tijdelijk’ toch relatief... 

  9.3. Maten, als het erop aankomt om de kosten te drukken

  9.4. Het een en ander op Europees vlak coördineren

  10. Een Belgische vennootschap of uw heil zoeken in het buitenland?

  10.1. Met uw binnenlandse vennootschap in het buitenland actief

  10.2. Vermogensplanning: beter af in Nederland of via exotischere oorden?

  Deel 2 - Welke ‘vorm’ is ideaal voor u? Enkele wettelijke criteria op een rij...

  1. Zo snel en/of goedkoop mogelijk van start

  1.1. Starten zonder kapitaal én zonder naar de notaris te gaan kan perfect

  1.2. Aan boord zonder dat u er erg in heeft?!

  2. Via de notaris passeren en toch goedkoper af?

  2.1. Een nieuwe BV of een CV kunt u oprichten zonder kapitaal

  2.2. Voor de oprichting van een NV is nog steeds kapitaalinbreng nodig

  2.3. Wat wint u ermee?

  2.4. De S-BVBA: afgeschaft!

  3. Met hoeveel trekt u aan de kar?

  3.1. Een vennootschap voor u alleen kan

  3.2. Meestal meer dan één man aan boord

  3.3. Desnoods ééntje extra, voor de vorm... 

  3.4. Dat durft al eens te wisselen

  3.5. Meerdere trekkers, mogelijk met verschillende petjes

  3.6. Niet iedereen even actief

  3.7. Aandeelhouder én u werkt in uw vennootschap, dus u heeft het voor het zeggen?

  3.8. Bestuurder, zonder aandelen in handen: kan dat?

  3.9. Meerderheid van de aandelen in handen, zonder dat ú het bedrijf leidt... 

  Deel 3 - De ‘juiste’ vennootschap kiezen

  1. De verschillende vennootschapsvormen

  1.1. Een kort overzicht van ‘oud’ naar ‘nieuw’ recht

  1.2. Geen definitieve keuze

  1.3. De BV en NV als referentie: ook nog in de toekomst?

  1.4. Basis voor een gerichte vergelijking

  2. In vennootschap, al dan niet met (zaken)partner(s)

  2.1. Waarom (niet langer) een eenmanszaak?

  2.2. BV of NV

  2.3. BV (NV) of VOF

  3. Soepele in- en uitstap van aandeelhouders van belang

  3.1. ‘Vrij’ toetreden, soepel terug uit de vennootschap

  3.2. BV, NV of coöperatieve vennootschap (CV)

  4. Een managementvennootschap

  4.1. BV vs. NV

  4.2. Beter een VOF of CommV?

  5. Een (familiale) holding

  5.1. NV of BV

  5.2. VOF of CommV?

  5.3. Buitenlandse holdings... een optie?

  5.4. De maatschap en de stichting als holdingstructuur

  5.5. Gehuwd onder het wettelijk stelsel?!

  6. Een patrimoniumvennootschap

  6.1. NV of BV

  6.2. Welke beheersstructuur? Maatschap, stichting, ... 

  7. Compagnon is louter geldschieter

  7.1. Welke mogelijkheden bieden de ‘klassieke’ vennootschapsvormen NV en BV?

  7.2. CommV: beter alternatief?

  7.3. Kort samengevat betekent dit... 

  8. Compagnon brengt ‘knowhow’ in en niet meer dan dat

  8.1. NV vs. BV

  8.2. CommV als alternatief

  9. Uw vennootschap en die van een collega slaan de handen in elkaar

  9.1. NV vs. tijdelijke maatschap

  9.2. Tijdelijke maatschap of eerder stille maatschap voor projecten met een ‘samenwerking achter de schermen’?

  10. Een (sociaal) project op poten zetten

  10.1. Feitelijke vereniging vs. VZW

  10.2. VZW vs. vennootschap ‘met sociaal oogmerk’

  Deel 4 - Specifieke aandachtspunten

  1. Alles geregeld voor de volgende generatie... of toch niet?

  1.1. Gunstig schenkingsregime voor aandelen van familiebedrijf in het Vlaams gewest

  1.2. De voorwaarden

  1.3. Patrimoniumvennootschappen uitgesloten... 

  1.4. Aandelen geschonken, dus geen controle en inkomen meer? Het struikelblok

  1.5. De oplossingen voor uw familiale vennootschap: van praktisch tot complex, maar meer sluitend... 

  1.6. Echtscheiding en minderjarige kinderen: toch even opletten... 

  2. De belangen van de vennootschap en de aandeelhouders vs. de belangen van echtgeno(o)t(e) en/of kinderen

  2.1. Een aandeelhouder stapt op

  2.2. Een aandeelhouder overlijdt

  2.3. Een aandeelhouder gaat scheiden

  3. Niet elke vennootschap blijft leven als een aandeelhouder sterft of uittreedt

  4. Uw vennootschap wordt ‘eenhoofdig’

  4.1. Geen probleem meer in de BV en de NV

  4.2. Voor een maatschap, VOF, CommV en CV wel nog een probleem

  4.3. U en uw echtgeno(o)t(e): samen maar één aandeelhouder?

  Deel 5 - Wat met uw bestaande vennootschap na de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht

  1. Inwerkingtreding nieuw vennoot­schaps­recht met praktische voorbeelden

  1.1. Data om rekening mee te houden

  1.2. Wat betekent dit voor nieuw op te richten vennootschappen?

  1.3. Wat betekent dit voor bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm blijft bestaan?

  1.4. Wat met bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm afgeschaft wordt?

  1.5. Conclusie: raadzaam om zo snel mogelijk aanpassing te doen

  1.6. Waarmee rekening te houden bij het aanpassen van uw vennootschap aan het WVV

  Deel 6 - Modellen

  Liste des contributeurs

  Rédacteur en chef

  • Bénédicte Raevens : Juriste chez le Contrôleur européen de la protection des données

  Secrétaires de rédaction

  • Nicolas Cariat : Avocat
  • Nicolas Hachez : Avocat au barreau de Bruxelles
  • Mathias Lamberty : MJur (University of Oxford), Référendaire at the Court of Justice of the European Union
  • Valérie Noël : Référendaire au Tribunal de l'Union européenne
  • Mathieu Raedts : Avocat
  • Mélanie Sarkozi : Juriste au Tribunal de l’Union européenne

  Secrétaire général

  • Cédric Cheneviere-Mesdag : Référendaire au Tribunal de l’Union européenne

  Comité de rédaction

  • Frederik De Ridder : Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne
  • Martin Dethier : Conseiller juridique à la Cellule stratégique du Ministère de la Défense
  • Marie-Eve Lerat
  • Paul L. Nihoul : University of Louvain (Belgium)
  • Frédéric Puel : Avocat aux barreaux des Hauts de Seine et de Bruxelles
  • Iris Quevy
  • Gilles Verhulst

  Mnemo

  JDE.23

  Langue

  FR

  ISBN

  9782802772835

  Date de parution

  Novembre 2022

  Support

  Abonnement
  Recherche propulsée par ElasticSuite